Menu Content/Inhalt
Misja projektu arrow Pytania do kandydatów

Ankieta

Czy materiał na tej witrynie będzie miał wpływ na Twój głos w wyborach?
 
Pytania do kandydatów Drukuj Email

1. Pytania wprowadzające

(prosimy o 1-zdaniowe odpowiedzi)

- Proszę przedstawić listę gałęzi przemysłu i biznesu istotnych dla miasta, uszeregowanych według wagi. Na którym miejscu na Pana/Pani liście znajduje się branża IT? Dlaczego?

- Czy wie Pan(i) lub jest Pan(i) w stanie oszacować, ile dochodu z podatków i ile miejsc pracy zawdzięcza Kraków branży IT?

- Jakie serwisy internetowe dotyczące problemów Krakowa Pan/Pani czyta? A może są inne serwisy tematyczne, które Pan/Pani często odwiedza?

- Jakie konkretnie technologie informatyczne uważa Pan(i) za szczególnie rozwojowe w perspektywie najbliższych pięciu - dziesięciu lat?

- Jakie stanowisko przyjmuje kandydat w dyskusji o patentach na oprogramowanie? (za/przeciw)
 

2. Dlaczego Kraków?

Co należy zrobić, aby utrzymać konkurencyjność naszego miasta na tle świata i naszej części Europy? Co zamierza Pan(i) zrobić w tej kwestii przez najbliższy rok, dwa, trzy lata? Jak zamierza Pan przyciągnąć kolejnych inwestorów przekonując o słuszności inwestowania właśnie w Krakowie a nie np. we Wrocławiu, Warszawie, na Słowacji, na Ukrainie, w Indiach?
 

3. Wsparcie dla lokalnych firm.

Jak zamierza Pan(i) pomagać w rozwijaniu i konkurowaniu małopolskich firm z branży IT z dużymi koncernami inwestującymi w naszym województwie? Jak wiadomo, najbardziej medialne posunięcia władz to zapraszanie kolejnych wielkich koncernów które zapewnią dużą ilość miejsc pracy i wpłyną pozytywnie na zewnętrzny wizerunek regionu. Czy widzi Pan(i) jednak związane z tym zagrożenie? Część branży IT uważa, że ta polityka jest nietrafiona ponieważ obecność tych firm na lokalnym rynku pracy zabija firmy lokalne, małe i średnie. Koncerny wykupują pracowników, podnoszą średnią płacę w IT w regionie i zmniejszają tym samym szanse na utrzymanie innowacyjności mniejszych firm. A właśnie lokalne firmy, emocjonalnie związane z regionem, w sposób długofalowy decydują o innowacyjności i przyszłości regionu. Proszę wypowiedzieć się w tej kwestii. Czy ta polityka powinna się zmienić? Jeśli tak, co konkretnie zamierza Pan(i) zrobić?

4. Brak kadry.

Kraków cierpi na duży niedosyt doświadczonej kadry informatycznej. Ponieważ kadra jest podstawowym dobrem firmy IT, wielu zagranicznych inwestorów wstrzymało ostatnio inwestycje lub w ogóle nie rozpatruje inwestycji w Krakowie, wybierając inne miejsca. Co i kiedy zrobi Pan(i), aby jak najszybciej powstrzymać ten proces?
 

5. Związanie przemysłu IT z miastem.

Większość małopolskich firm IT nie jest motywowana do dokonywania inwestycji długoterminowych i zaangażowania się. Poza wyjątkami, te firmy nie posiadają własnego budynku, nie wspieraja edukacji i rozwoju naukowego lokalnego rynku. Korzystają z taniej siły roboczej. Koncentracja firm IT o takiej krótkofalowej strategii (bez względu na rozmiar firmy) jest zagrożeniem dla regionu w skali długookresowej. Jeżeli nastąpi załamanie i wycofanie się z sektorów nowych technologii, firmy najpierw wycofają się z tych regionów, z których mogą wycofać się szybko, bo nie są z nimi związane. Czy zgadza się Pan(i) z tą tezą? Czy i w jaki sposób można zachęcić firmy do zmiany polityki tak, aby wywołać pozytywne skutki dla rozwoju myśli informatycznej, nauki i innowacji w regionie?

6. Promocja.

Najlepszą metryką sukcesu lokalnego przemysłu jest eksport. Działania eksportowe potrzebują jednak intensywnej zagranicznej promocji. Tymczasem polskie firmy nie uczestniczą z reguły w konferencjach zagranicznych, ponieważ w przeciwieństwie do konkurujących firm z innych krajów, nie mają wsparcia finansowego lokalnych władz. W Krakowie, mizerne nakłady finansowe administracji na zewnętrzną promocję lokalnego sektora IT są niewspółmiernie małe do wpływów generowanych przez ten sektor. Jakie ma Pan(i) plany profesjonalnego wsparcia promocji firm IT z naszego regionu?

7. Darmowy internet WiFi.

W Akcji Kawa, inicjatywa IT w Krakowie promuje krakowskie kafejki które udostępniają gościom darmowy internet bezprzewodowy (Wi-Fi). Istnieją również pomysły pokrycia całego Krakowa darmową łącznością bezprzewodową. Proszę ustosunkować się do tej idei. Czy zamierza Pan(i) realizować taki projekt? Jeśli tak, to czy istnieje wstępny biznes plan przedsięwzięcia? Kto powinien zapłacić za realizację projektu i utrzymanie usługi?

8. e-administracja.

Jak Pana/Pani zdaniem powinno wyglądać załatwianie konkretnych spraw urzędowych za pomocą Internetu? Prosimy nie używać ogólnikowych sformułowań. Proszę podać dwa lub trzy zwięzłe przykłady (maksimum po 5 zdań). Podajemy przykładową odpowiedź:

"W grudniu 2008, obywatel chce dowiedzieć się ile dotychczas zaoszczędził opłacając co miesiąc składki ZUS. W tym celu musi jedynie sprawdzić skrzynkę email, ponieważ ZUS wysyła emailem comiesięczne potwierdzenie przyjęcia składki oraz wysokości konta. 
Obywatel wcześniej zgłosił do ZUS wniosek o otrzymywanie takiej comiesięcznej informacji. Wymagało to od niego jedynie podania adresu email i przefaksowania dowodu osobistego."

Prosimy więc o trzy podobne historyjki, dotyczące spraw z kręgu e-administracji, których wdrożenie zależałoby od Państwa po wygraniu wyborów.
  

9. Otwarte oprogramowanie.

Czy lokalna administracja powinna aktywnie wspierać użytkowanie otwartego oprogramowania (Open Source)? Dla przykładu: w USA generalnie akceptuje się dominację Microsoft Windows w dziedzinie systemów operacyjnych. W Niemczech natomiast zarówno rząd jak i poszczególne landy świadomie wpływają na rynek systemów operacyjnych, promując i wspierając otwarte systemy Linux i OpenOffice (na przykład wdrażając go w administracji). Jakie stanowisko zajmuje Pan(i) w tej sprawie? Czy i jakie działania zamierza Pan(i) podjąć?

10. Konsultacje społeczne.

Jedną z rewolucyjnych cech epoki Internetu jest to, że każdy obywatel ma teraz możliwość publicznej wypowiedzi. Dla administracji oznacza to możność szerokich konsultacji społecznych realizowanych projektów i zadań. Dzięki temu można we wczesnej fazie wyeliminować kosztowne projekty-niewypały mijające się z potrzebami społeczeństwa. Czy i jak zamierza Pan(i) korzystać z takich możliwości?